Vrijmetselaars van Goudse loge de Waare Broedertrouw willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

DWB_013

Loge de Waare Broedertrouw

DWB_013

Sedert 1801

DWB_013

Ken Uzelve

DWB_013

de traditie getrouw

DWB_013

Belangrijke kenmerken van de Vrijmetselarij zijn: eigen verantwoordelijkheid nemen, jezelf leren kennen, kennis delen en het zoeken naar normen en waarden, zonder daarbij dogmatisch te zijn. Symboliek en ceremoniële bijeenkomsten spelen in de Vrijmetselarij een voorname rol.

Bent je op zoek naar zingeving? Wilt je op een unieke wijze werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Wil je eigen inzichten inbrengen en deze uitwisselen met die van anderen? Leer jezelf op een andere manier kennen middels een eeuwenoude methode. 

De leden van de Vrijmetselarij hebben een zeer gevarieerde achtergrond. Dit is een verrassend inspirerende voedingsbodem om te werken aan jezelf en om aan ieders plaats in de maatschappij meer invulling te geven.

De Goudse Vrijmetselaarsloge ‘De Waare Broedertrouw’ is de oudste nog bestaande vereniging in Gouda. Het is een loge voor mannen, met een inspiratie vanuit een rijk verleden, springlevend in het heden en gericht op de toekomst. 

Verder zijn in het gebouw van de vrijmetselarij in Gouda ook de gemengde vrijmetselarij en de vrijmetselarij voor vrouwen gevestigd.

Adres en contact:

Nicolaas Beetstraat 2

2802NA  Gouda

dewaarebroedertrouw@gmail.com

Vrijmetselaarsloge de Waare Broedertrouw te Gouda is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat houdt in dat de Waare Broedertrouw, in voorkomende gevallen, geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn donaties en giften aan Vrijmetselaarsloge de Waare Broedertrouw fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie daarvoor de informatie op de site van de Belastingdienst.

U kunt onze registratie terugvinden onder RSIN nummer 803849175.

Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij

De gemengde loge in Gouda is loge Pythagoras en is dus toegankelijk voor vrouwen en mannen. Pythagoras is gevestigd in het zelfde gebouw als loge De Waare Broedertrouw aan de Nicolaas Beetsstraat.

De huidige tijd is er een van polarisering. Zowel in de politiek als in de media worden verschillen uitvergroot om de aandacht te trekken, vaak met eigen voordeel als doel.

Vrijmetselaren streven ernaar het omgekeerde te doen. De overeenkomsten tussen mensen en groepen mensen zijn vaak veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Naar die overeenkomsten wil de vrijmetselaar zoeken.

Ook in het Logegebouw in Gouda zit de Loge De Waterspiegel, Vrijmetselarij voor vrouwen.

Zij komen elke twee weken samen.
Eén maal op de zaterdag, de ander maal op maandagavond.

Bekijk de website op www.ordevvn.nl/

of neem contact op via:
secr.dewaterspiegel@ordevvn.nl

(Moritz Kooistra)